Ayat Inti : “Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari pada-Ku.” Yohanes 16:14 {ITB}

Melalui perkataan ini, Kristus menyatakan pekerjaan terpenting dari Roh Kudus. Roh ini memuliakan Kristus dengan menjadikan-Nya sebagai Oknum dengan penghormatan tertinggi, dan Juruselamat ini menjadi kesukaan dan kegirangan dari manusia yang hatinya telah diubah.

Pertobatan kepada Tuhan dan iman dalam Yesus Kristus adalah buah-buah dari kuasa pembaruan dan kasih karunia Roh. Pertobatan menunjukkan suatu proses yang mana suatu jiwa berusaha untuk mencerminkan gambar Kristus kepada dunia.

Kristus memberi mereka hembusan Roh-Nya sendiri, kehidupan dari kehidupan-Nya sendiri. Roh Kudus mengusahakan kekuatan tertingginya untuk bekerja di dalam hati dan pikiran. Rahmat Tuhan memperbesar dan memperbanyak kemampuan-kemampuan mereka. Setiap kesempurnaan sifat ilahi datang untuk menolong mereka dalam pekerjaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Melalui kerja sama dengan Kristus, mereka menjadi sempurna di dalam Dia, dan dalam kelemahan manusiawinya, mereka dimampukan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Yang Mahakuasa.

Haruslah menjadi pekerjaan dalam kehidupan orang Kristen untuk mengenakan Kristus dan membawa dirinya untuk menjadi lebih menyerupai gambaran kesempurnaan Kristus. Putra-putri Tuhan haruslah berusaha agar mereka menjadi semakin mirip dengan Kristus, teladan kita. Setiap hari mereka harus melihat kemuliaan-Nya dan merenungkan keagungan-Nya yang tidak dapat dibandingkan.

Oh kiranya baptisan Roh Kudus boleh datang kepadamu, supaya engkau dapat dikaruniai oleh Roh Tuhan! Sehingga hari demi hari engkau akan menjadi semakin serupa dengan gambar Kristus, dan di dalam setiap tindakan dalam kehidupanmu, pertanyaannya adalah, “Akankah ini memuliakan Tuhanku?” Melalui kesabaran yang terus-menerus dalam melakukan pekerjaan baik, engkau akan mencari kemuliaan dan kehormatan, dan akan mendapatkan karunia hidup kekal.