Ayat Inti : “Untuk memberitakan kasih setia-Mu di waktu pagi dan kesetiaan-Mu di waktu malam.” Mazmur 92:2 {ITB}

Kepercayaan terhadap Kristus akan membawa kita untuk melakukan segala kebaikan yang mungkin dilakukan, baik kepada orang kalangan atas maupun bawah, orang yang kaya maupun miskin, mereka yang bahagia maupun tertekan. Tetapi terutama, hal tersebut akan membawa wujud kebaikan di dalam keluarga kita sendiri. Hal ini akan diwujudkan di dalam tindakan yang santun dan penuh kasih kepada ayah dan ibu, suami, istri, dan anak. Kita harus memandang kepada Yesus untuk memiliki Roh-Nya, untuk hidup di dalam terang kebaikan dan kasih-Nya, dan untuk merefleksikan kemuliaan-Nya kepada orang lain.

Mereka yang disatukan oleh ikatan alami memiliki tuntutan yang terkuat satu dengan yang lain. Dalam interaksi mereka antara yang satu dengan yang lain, mereka harus menampilkan kebaikan dan kasih yang lembut.

Perilaku lemah lembut, percakapan yang ceria, dan tindakan penuh kasih akan menyatukan hati anak-anak kepada orang tua mereka dengan tali kasih dan akan memberikan pengaruh besar dalam mewujudkan rumah yang menarik dibandingkan barang antik yang dapat dibeli oleh emas.

Kebaikan dan kesabaran yang berbalas-balasan akan menjadikan rumah sebuah surga dan menarik para malaikat kudus ke dalam lingkaran keluarga; tetapi mereka akan pergi meninggalkan rumah yang memiliki perkataan yang buruk, kerewelan, dan perselisihan.

Peraturan yang paling berharga bagi keintiman keluarga dan sosial dapat ditemukan di dalam Alkitab… Khotbah Juruselamat kita di atas bukit mengandung perintah yang luar biasa berharga bagi orang-orang muda dan tua. Hal ini harus seringkali dibaca di dalam perkumpulan keluarga, dan ajarannya yang berharga hendaklah diikuti dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan emas, “segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka,” semestinya dijadikan peraturan utama di dalam keluarga. Mereka yang menghargai Roh Kristus akan mewujudkan sopan santun di dalam rumah… Mereka akan terus-menerus berusaha membuat orang-orang di sekitarnya bahagia, mendahulukan orang lain daripada diri mereka sendiri dalam kebaikan hati mereka kepada sesama.

Kesopanan Kristen merupakan pengait emas yang menyatukan para anggota keluarga di dalam ikatan kasih, sehingga mereka menjadi lebih dekat dan kuat setiap hari.