Ayat Inti : “Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar; pengasih dan penyayang orang yang adil.” Mazmur 112:4 {ITB}

Dimanapun ada sebuah tindakan kasih dan simpati, dimanapun hati berusaha memberkati dan membangun sesama, ada sebuah pekerjaan Roh Kudus yang diungkapkan. Di kedalaman kekafiran, orang-orang yang tidak memiliki pengenalan akan hukum Tuhan yang tertulis, yang tidak pernah mendengar nama Kristus, telah bersikap baik kepada hamba-hamba-Nya, melindungi hamba-hamba ini hingga membahayakan nyawa mereka sendiri. Perilaku mereka menunjukkan pekerjaan kuasa Ilahi. Roh Kudus telah menanamkan kasih karunia Kristus di dalam hati manusia berdosa, membangunkan simpati yang bertolak belakang dengan sifat alaminya dan pengetahuannya…

Kristus sedang berusaha mengangkat semua orang yang ingin diangkat untuk bersama-sama dengan Dia, sehingga kita dapat menjadi satu dengan Dia seperti Dia pun satu dengan Bapa. Ia mengizinkan kita untuk mengalami penderitaan dan kemalangan untuk memanggil kita keluar dari keegoisan kita; Ia berusaha agar kita bertumbuh di dalam atribut karakter-Nya – kasih sayang, kelemahlembutan, dan belas kasih. Dengan menerima pekerjaan pelayanan ini, kita menempatkan diri kita di dalam sekolah-Nya, untuk dilayakkan masuk ke pelataran rumah Tuhan…

Dengan bekerja sama dengan makhluk sorgawi di dalam pekerjaan mereka di bumi, kita sedang mempersiapkan rekanan kita dengan mereka di sorga. “Roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan,” malaikat di sorga akan menyambut orang-orang yang ketika di bumi hidup “bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani.” Di dalam rekanan yang diberkati ini kita akan belajar, bahwa kebahagiaan kekal kita semuanya dirangkum dalam sebuah pertanyaan, “Siapakah sesamaku manusia?”

Setiap perbuatan kasih, setiap perkataan baik, setiap doa syafaat bagi orang-orang yang menderita dan tertekan, akan disampaikan di hadapah takhta yang kekal dan ditempatkan pada buku catatan sorga yang abadi.