Ayat Inti : “Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Anak Domba itu ke mana saja Ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi Anak Domba itu.” Wahyu 14:4 {ITB}

Seluruh harta alam semesta akan dibukakan untuk pembelajaran orang-orang yang ditebus oleh Tuhan. Tanpa terkekang oleh kematian, sayap mereka yang tak kenal lelah akan digunakan untuk berkunjung ke dunia-dunia yang jauh – dunia yang cemas atas kesengsaraan umat manusia dan yang bersukacita dengan lagu-lagu dari kegembiraan atas kabar dari jiwa yang ditebus. Dengan kegembiraan yang tak terkatakan, anak-anak bumi masuk ke dalam sukacita dan hikmat makhluk yang tidak jatuh ke dalam dosa. Mereka membagikan harta pengetahuan dan pemahaman yang diperoleh sepanjang jaman atas perenungan karya Tuhan. Dengan pengelihatan yang tidak menjadi kabur, mereka menatap pada kemuliaan penciptaan – matahari dan bintang-bintang dan sistem tata surya, semua dalam tempat mereka yang ditunjuk mengelilingi takhta Allah. Di dalam semua hal, dari yang kecil sampai yang besar, nama Pencipta ditulis, dan di dalam semua, kekayaan kuasa-Nya ditampilkan.

Sepanjang tahun-tahun keabadian yang berlalu, akan membawa pemahaman yang lebih mulia dan kaya akan Allah dan Kristus. Sebagaimana pengetahuan akan maju terus menerus, demikian juga kasih, hormat, dan kebahagiaan akan meningkat. Semakin banyak orang belajar akan Tuhan, semakin besar juga kekaguman mereka atas karakter-Nya. Sebagaimana Yesus membuka sebelum mereka kekayaan penebusan, dan prestasi luar biasa dalam pertentangan besar dengan Setan, hati orang-orang yang ditebus akan digugah dengan pengabdian yang lebih sungguh-sungguh, dan dengan sukacita yang lebih meriah mereka akan menyapu kecapi emas mereka; dan sepuluh ribu kali sepuluh ribu dan ribuan kali ribuan suara bersatu dalam paduan suara pujian yang perkasa.

Pertentangan yang besar berakhir. Dosa dan orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta telah dibersihkan. Satu nada harmoni dan sukacita dikumandangkan di seluruh alam semesta. Dari Dia yang menciptakan segala sesuatu, mengalir kehidupan dan cahaya dan sukacita sepanjang alam semesta yang tak terbatas. Dari atom yang terkecil ke dunia yang terbesar, segala sesuatu, dalam keindahan mereka yang tidak menjadi suram dan sukacita yang sempurna menyatakan bahwa Allah adalah kasih.