Ayat Inti : “Percayalah kepada TUHAN, Allahmu, dan kamu akan tetap teguh! Percayalah kepada nabi-nabi-Nya, dan kamu akan berhasil!” 2 Tawarikh 20:20 {ITB}

Terang nubuatan masih bersinar untuk membimbing jiwa-jiwa dan berkata, “Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya.” Yesaya 30:21. Terang tersebut menyinari jalan orang yang benar untuk mengarahkan, dan menyinari jalan orang yang tidak benar untuk membawa kepada pertobatan dan perubahan. Melalui perantaraannya, dosa akan ditegur dan kesalahan akan dinyatakan. Terang ini maju terus menerus untuk memancarkan sinar dari dahulu, sekarang, dan sampai ke masa depan.

Jika mereka yang menerima terang menghargai dan menghormati kesaksian Tuhan, mereka akan melihat kehidupan rohani dengan sebuah terang yang baru. Mereka akan diyakinkan. Mereka akan melihat kunci yang membuka misteri yang mereka tidak pernah pahami. Mereka akan memegang hal berharga yang Tuhan telah berikan untuk keuntungan mereka dan mereka juga akan diangkat dari kerajaan kegelapan menuju terang Tuhan yang menakjubkan.

Mereka yang menolak teguran akan tinggal dalam kebutaan sehingga mereka tertipu oleh dirinya sendiri. Tetapi mereka yang mendengarkan teguran, dan dengan tekun memisahkan diri dari dosa supaya mereka menerima kasih karunia yang mereka perlukan, akan membuat hati mereka terbuka kepada Juruselamat yang akan masuk dan tinggal di dalam hati mereka.

Tuhan telah membuat persediaan agar semua orang bias menjadi kudus dan bahagia jika mereka memilih untuk menjadi seperti demikian. Terang yang cukup telah diberikan kepada generasi ini, sehingga kita dapat mempelajari apa tugas dan hak istimewa kita dan menikmati kebenaran berharga dan khidmat dalam kesederhanaan dan kuasanya.

Kita hanya bertanggung jawab atas terang yang kita dapatkan. Perintah Tuhan dan kesaksian Yesus adalah ujian kita. Jika kita setia dan menurut, Tuhan akan bersukacita atas kita, dan memberkati kita sebagai umat pilihan dan kesayanganNya. Ketika iman dan kasih yang sempurna serta penurutan melimpah, untuk bekerja di dalam hati mereka yang mengikuti Kristus, mereka akan memiliki pengaruh yang berkuasa.