Ayat Inti : “Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga.” Efesus 3:9-10 {ITB}

Untuk apakah pertentangan yang besar diizinkan untuk berlangsung sepanjang zaman? Mengapa keberadaan setan tidak dipotong pendek pada awal pemberontakannya? Supaya alam semesta menjadi yakin akan keadilan Tuhan dalam urusan-Nya dengan kejahatan, dan supaya dosa boleh menerima hukuman-nya yang kekal. Di dalam rencana penebusan, ada ketinggian dan kedalaman yang masa kekekalan sendiri pun tidak akan pernah bisa capai, suatu keajaiban yang mana para malaikat pun berkeinginan untuk melihat. Hanya orang-orang yang ditebus saja, dari antara semua makhluk, yang memiliki pengalaman dengan konflik yang sebenarnya dengan dosa; mereka telah ditempa di dalam Kristus, dan, sebagaimana para malaikat tidak bisa lakukan, telah masuk ke dalam persekutuan akan penderitaan-Nya.

Dia “telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga… supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus.”

Sebagaimana bangsa-bangsa yang ditebus melihat Penebus mereka, dan memandang kemuliaan kekal Bapa bersinar di wajah-Nya; sebagaimana mereka memandang takhta-Nya, yang dari kekekalan sampai kekekalan, dan mengetahui bahwa kerajaan-Nya adalah tidak ada habisnya, mereka akan bersorak-sorai dalam lagu yang meriah.

Belas kasihan, kelembutan, dan kasih orangtua terlihat berbaur dengan kekudusan, keadilan, dan kekuasaan. Sementara kita menyaksikan keagungan takhta-Nya, tinggi dan menjulang, kita melihat karakter-Nya dalam perwujudan yang ramah, serta memahami, tidak seperti sebelumnya, betapa pentingnya makna dari gelar menawan, “Bapa kami.”

Hasil dari konflik Juruselamat dengan kuasa kegelapan adalah sukacita untuk orang-orang yang ditebus, menunjang kemuliaan Tuhan sepanjang masa kekekalan.