Ayat Inti : “Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu.” Ester 4:14 {ITB}

Satu hari telah ditetapkan bagi orang Yahudi untuk dibinasakan dan harta mereka untuk diambil. Raja sama sekali tidak menyadari sejauh apa akibat dari ketetapan yang telah dimeteraikan dan disebarluaskan ini. Setan sendiri, penghasut tersembunyi dari rencana jahat tersebut, yang berusaha untuk menghapuskan dari bumi mereka yang memiliki pengetahuan tentang Tuhan yang Benar.

Tetapi rencana Sang Musuh dikalahkan oleh Kuasa yang bertakhta di antara anak-anak manusia. Dalam penyertaan Tuhan, Ester, seorang wanita Yahudi yang takut akan Yang Maha Tinggi, telah diangkat menjadi ratu di kerajaan Medo-Persia. Mordekhai adalah kerabat dekat Ester. Dalam keadaan terdesak, mereka memutuskan untuk menghadap Ahasyweros untuk mewakili bangsanya. Ester harus mengambil risiko dengan menjadi seorang perantara di hadapan raja. ““Siapa tahu,” kata Mordekhai, “mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu.” Ester 4:14.

Krisis yang Ester hadapi memerlukan tindakan yang cepat dan sungguh-sungguh; tetapi baik Esther maupun Mordekhai menyadari bahwa jika Tuhan tidak bekerja dengan kuat untuk mereka, sia-sialah usaha mereka. Jadi Ester mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, sumber dari kekuatannya. “Pergilah,” katanya kepada Mordekhai, ”kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku; janganlah makan dan janganlah minum tiga hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangkupun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguhpun berlawanan dengan undang-undang; kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati.” Ester 4:16.

Kepada setiap keluarga dan setiap sekolah, kepada setiap orang tua, guru, dan anak yang mana terang injil telah bersinar atas mereka, diberikan pertanyaan pada saat krisis ini yang juga dipertanyakan kepada ratu Ester pada saat krisis sejarah Israel, “Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kedudukan sebagai ratu?” Ester 4:14