Ayat Inti : “Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar; dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba.” Wahyu 7:14 {ITB}

Betapa mulia hadiah yang akan diberikan ketika pekerja yang setia berkumpul di sekitar takhta Allah dan Anak Domba. Mereka akan berdiri di hadapan takhta, diterima oleh Allah. Semua dosa-dosa mereka telah dihapuskan, semua pelanggaran mereka telah ditiup pergi. Sekarang mereka dapat memandang kemuliaan yang tidak berkurang dari takhta Tuhan. Pada hari itu, orang-orang yang ditebus akan bersinar dalam kemuliaan Bapa dan Anak. Para malaikat, menyentuh kecapi emas mereka, akan menyambut Raja dan piala kemenangan-Nya, yaitu mereka yang telah dicuci dan dibuat putih di dalam darah Anak Domba.

Semua akan menjadi keluarga yang gembira dan bersatu, berpakaian dengan pakaian pujian dan syukur, yaitu jubah kebenaran Kristus. Seluruh alam semesta dalam keindahannya yang tidak ada bandingannya akan menawarkan kepada Tuhan pujian dan pemujaan yang tak berkesudahan. Dunia akan bermandikan cahaya surga. Tahun-tahun akan bergerak di dalam sukacita. Cahaya bulan akan terang seperti matahari, dan cahaya matahari akan tujuh kali lipat lebih besar daripada sekarang. Dalam semua ini, bintang fajar akan bernyanyi bersama, dan anak-anak Tuhan akan bersorak-sorai, sementara Allah dan Kristus akan bersatu dalam menyatakan, “Tidak akan ada lagi dosa, tidak akan ada lagi kematian.”

Pertentangan besar akhirnya berakhir. Semua kesusahan dan perselisihan juga berakhir. Lagu kemenangan mengisi seluruh surga sebagaimana orang yang ditebus berdiri di sekitar takhta Allah. Semua orang memainkan alunan yang menyenangkan, “Layak, layak adalah Anak Domba yang disembelih, dan hidup kembali, penakluk yang menang.”

“Kemudian dari pada itu aku melihat: sesungguhnya, suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru: “Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi Anak Domba!”” Wahyu 7:9-10.